Dzień imienin przełożonej generalnej jest świętem całej naszej misjonarskiej wspólnoty. Toteż 17 grudnia, w niedzielę poprzedzającą liturgiczne imieniny M. Ewy Kaczmarek, uroczyście dziękowałyśmy Bogu za dar życia i powołania naszej Matki i modliłyśmy się o wszelkie łaski potrzebne do pełnienia obecnego urzędu. 
 
W imieniu całego Zgromadzenia przy świątecznym śniadaniu życzenia złożyła najpierw czcigodnej Solenizantce s. Janina, wikaria generalna. Zwracając uwagę na piękno obecności Ducha Świętego, mówiła m.in.: „Bóg Cię kocha, miłuje Ciebie. Słuchając Ducha Świętego idź naprzód tą drogą miłości, miłosierdzia i przebaczenia. Niech On będzie nauczycielem rozeznania, niech będzie Twoim najlepszym przyjacielem i towarzyszem podróży życia i zawsze wskazuje, gdzie jest Jezus”.  
 
Następnie przed południem uczestniczyłyśmy w Eucharystii sprawowanej w intencji M. Ewy. Przewodniczył jej przełożony generalny Towarzystwa Chrystusowego, ks. Ryszard Głowacki SChr, a koncelebrował ks. Stanisław Jaskólski SChr. W swojej homilii ks. generał podkreślił znaczenie świadectwa, do którego nas zaprasza św. Jan Chrzciciel. W perspektywie bliskości przyjścia Pana jesteśmy zobowiązani do tego, by tak jak Jan być wiarygodnymi świadkami zdolnymi wskazywać innym: „Oto Baranek Boży”.
 
Radość niedzieli „Gaudete” przeniosłyśmy z kaplicy do refektarza, gdzie przy stole wraz z siostrami przybyłymi z polskich placówek i zaproszonymi księżmi kontynuowałyśmy świętowanie.