Wiadomości z Polski

W dniach od 15 do 17 marca 2019 r. odbyła się w domu głównym sesja formacyjna poświęcona zgodnie z tegorocznym planem formacyjnym Zgromadzenia ślubowi czystości. Spotkanie w formie warsztatów poprowadzili ojcowie dominikanie z Dominikańskiego Ośrodka Formacji i Rozwoju Tabgha: o. Tomasz Gaj OP i o. Łukasz Kubiak OP.