Wiadomości z Europy

Dnia 1 marca w ośrodku parafialnym w Oldham odbył się bal karnawałowy dla dzieci z polskiej Parafii, w którym uczestniczyły s. Natalia i s. Dominika. Program tego wieczoru zdominowany był przez zabawę przy głośnej muzyce, ale znalazł się również czas na loterię fantową, którą poprowadziła s. Natalia.

100 LAT...!!! Niewielu „dobiega” tego chwalebnego Jubileuszu. My w Penrhos mamy szczęście, że 26 lutego mogliśmy złożyć uszanowanie Szanownej Jubilatce. Pani Danuta Łapocińska w swej skromności nie chciała „wielkiej fety”. Światłość Jej umysłu, elokwencja, a nade wszystko PAMIĘĆ stale nas zadziwia.