Wiadomości z Europy

Czcigodna Matko Generalna, Drogie Siostry Misjonarki,

W dzisiejszą Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata wraz z całym Kościołem wybiegamy myślą ku chwalebnej wieczności, która wyznacza kres naszej ziemskiej wędrówki. Już teraz tęsknimy za chwilą, kiedy będziemy mogli stanąć wobec tryumfującego Chrystusa, aby Go kontemplować i wielbić w Jego boskim majestacie.