Wiadomości z Europy

13 stycznia w polskiej parafii na Putney w Londynie, odbyło się spotkanie opłatkowe dla wszystkich chętnych parafian i jasełka w wykonaniu dzieci, które przygotowała i poprowadziła s. Anna Jemioło MChR. Proboszcz tutejszej parafii ks. Jerzy Prucnal SChr przywitał wszystkich zgromadzonych, a po obejrzeniu jasełek zaprosił do wspólnej modlitwy i połamania się tradycyjnie opłatkiem.

W dniach od 27 grudnia 2017 do 1 stycznia 2018 roku, w Fatimie, odbyła się sesja formacyjna dla Sióstr Misjonarek delegatury włosko - węgiersko - greckiej. Sesję poprowadził ks. Jacek Hadryś, profesor Wydziału Teologicznego w Poznaniu i nasz długoletni spowiednik. Tematem sesji był ślub posłuszeństwa, którego fundamentem jest posłuszeństwo przeżywane z Chrystusem i na wzór Chrystusa.

Nasze Siostry pracujące w Polskim Osiedlu Penrhos w północnej Walii przesyłają z ostatnich tygodni trochę wiadomości ze swojej posługi pośród starszych i chorych mieszkańców Szpitalika: W  niedzielę 12 listopada o godz.14.00 w świetlicy w bloku K odbyło się symboliczne spotkanie z okazji 99. rocznicy odzyskania Niepodległości. Wspólnie śpiewaliśmy patriotyczne pieśni.