Wiadomości z Europy

100 LAT...!!! Niewielu „dobiega” tego chwalebnego Jubileuszu. My w Penrhos mamy szczęście, że 26 lutego mogliśmy złożyć uszanowanie Szanownej Jubilatce. Pani Danuta Łapocińska w swej skromności nie chciała „wielkiej fety”. Światłość Jej umysłu, elokwencja, a nade wszystko PAMIĘĆ stale nas zadziwia.