Siostry z delegatury  Grecja – Węgry – Włochy spotkały się w Zakopanem w dniach od 27 do 31 grudnia, aby wziąć udział w sesji formacyjnej. Tegoroczną sesję zatytułowaną „Posłani w pokoju Chrystusa” poprowadził ks. dr Piotr Krupa, Przełożony Prowincjalny Zgromadzenia Księży Misjonarzy Świętej Rodziny.

Ks. Piotr w wygłoszonych konferencjach podkreślił, że abyśmy mogli w sposób uczciwy i szczery wprowadzić w życie hasło „Posłani w pokoju Chrystusa”, musimy wiernie żyć naszymi ślubami i ideałami. Potrzeba nam więc powrotu do naszej pierwotnej gorliwości zakonnej, do tego, co przywiodło nas do Zgromadzenia, co prowadziło nas przez pierwsze lata życia zakonnego, do ideałów Ojca Założyciela. Wrócenie pamięcią do pierwotnej gorliwości ma nam pomagać zwłaszcza wtedy, kiedy dosięgnie nas zmęczenie, zniechęcenie i codzienna rutyna życia zakonnego.

Każdego dnia mamy stawać się ludźmi sumienia, kierować się jego wskazaniami, iść za jego głosem i zwalczać w sobie wszelkie, nawet najmniejsze przejawy egoizmu. „Sumienie jest lustrem naszej duszy” (św. Augustyn). Mając świadomość naszej ludzkiej słabości i grzeszności, stając w pokorze oraz mając przez oczyma Boże Miłosierdzie, mamy uczyć się odważnego przyznawania się do tego, że jesteśmy grzesznikami. Zjednoczeni z Bogiem i przemienieni uczestnictwem w Eucharystii mamy nieść światu Boży pokój.

Pobyt w Zakopanem był również okazją do wspólnotowej modlitwy oraz spotkań siostrzanych. Podczas wspólnych spacerów oraz kuligu mogliśmy doświadczyć radości z przebywania ze sobą oraz podzielić się przeżyciami z naszych placówek. 

Zdjęcia