15.11.2021 Przygotowanie do Uroczystości Chrystusa Króla rozpoczęły się w poniedziałek poprzedzający tytularne święto naszego Zgromadzenia. Wszystkie wspólnoty sióstr z Niemiec skierowały swoje kroki w stronę Wuppertalu, by tam w siostrzanym gronie uczestniczyć w dniu skupienia.

Była to okazja do skorzystania z sakramentu pokuty, refleksji, zatrzymania, a nadto wspólnego uczestnictwa w Eucharystii, w której polecałyśmy s. Lucynę Pieper i s. Katarzynę Orzechowską, a także całą delegaturę.

20.11.2020 W wigilię Uroczystości Chrystusa Króla Wszechświata odbył się w kościele św. Aldegundy w Emmerich wieczór uwielbienia. Wystawienie Najświętszego Sakramentu na specjalnie przygotowanym w centralnym miejscu kościoła podwyższeniu, miał być symbolem, iż Chrystus powinien stać w centrum naszego życia i On ma w nim królować. Prowadzony przez s. Justynę Chomkę scholę młodzieżowo – dorosłą śpiew wprowadzał w klimat modlitwy, czytane przez lektorów rozważania skłaniały do refleksji „na ile Chrystus jest Królem mojego życia” i do przekonania, że „nikt mnie nie kocha, tak jak On”. Na ten wieczór przybyli parafianie z różnych stron PMK Kleve.

21.11.2021 Świętowanie Uroczystości Chrystusa Króla Wszechświata wspólnota z Sonsbeck rozpoczęła wspólną jutrznią w domowej kaplicy, po której siostry przeczytały list Matki Generalnej Ewy Kaczmarek, odnowiły śluby zakonne i udały się na śniadanie, a następnie na swoje misje. Jest to także dzień szczególnej radości dla PMK Niederrhein, której patronuje Chrystus Król. Każda Msza św. sprawowana w tym dniu była Mszą odpustową. Uczestniczyła w niej s. Bożena Sienkiewicz.

22.11.2021 W poniedziałek po Uroczystości Chrystusa Króla wspólnoty sióstr z Sankt Augustin, Gelsenkirchen, Wuppertalu i Sonsbeck udają się do domu prowincjalnego księży Chrystusowców w Bochum, do którego przybywają także księża Chrystusowcy z całych Niemiec i z Holandii. Wspólne świętowanie zostało rozpoczęte od adoracji Najświętszego Sakramentu, a tuż po niej sprawowana była Eucharystia. Przedłużeniem świętowania był obiad, który został przygotowany przez s. Katarzynę Orzechowską.

Zdjęcia