W będącą tytularnym świętem Towarzystwa Chrystusowego i Sióstr Misjonarek uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata, podobnie jak w wielu innych polskich i polonijnych wspólnotach, Polska Misja Katolicka w Düsseldorfie dziękowała Bogu za posługę księży i braci należących do zgromadzenia Księży Chrystusowców.

Wyjątkowym akcentem było podjęcie Duchowej Adopcji Osób Powołanych – zobowiązania do osobistej codziennej modlitwy za konkretnego kleryka lub diakona seminarium, siostrę postulantkę bądź nowicjuszkę ze Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Chrystusa Króla dla Polonii Zagranicznej. Każdy decydujący się na udział w tym duchowym dziele otrzymał przygotowany folder ze zdjęciem osoby, którą będzie wspierał swoją modlitwą, krótkim tekstem opisującym ją i tekstem do codziennego odmówienia w jej intencji. Zaproponowana przez duszpasterzy forma wsparcia tych, którzy przygotowują się do złożenia ślubów i przyjęcia święceń, spotkała się z pozytywną odpowiedzią wśród parafian, dzięki czemu każdy alumn seminarium Towarzystwa, postulantka i nowicjuszka Sióstr Misjonarek są od niedzieli otaczani modlitewną opieką.

Na podstawie tekstu ks. Łukasza Kuczyńskiego SChr, chrystusowcy.pl

Galeria zdjęć