Czcigodna Matko Generalna, Drogie Siostry Misjonarki,

W dzisiejszą Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata wraz z całym Kościołem wybiegamy myślą ku chwalebnej wieczności, która wyznacza kres naszej ziemskiej wędrówki. Już teraz tęsknimy za chwilą, kiedy będziemy mogli stanąć wobec tryumfującego Chrystusa, aby Go kontemplować i wielbić w Jego boskim majestacie.

Zanim jednak to nastąpi, jesteśmy wezwani, by świadectwem naszego życia i posługi ewangelicznej głosić Jego obecność jako Króla i jedynego Zbawiciela pośród Swego ludu. Cieszę się, że pośród wielu miejsc na świecie, w których Wasze Zgromadzenie podejmuje ten właśnie trud świadczenia o Chrystusie, znalazł się również Rzym. Jestem wdzięczny za posługę Sióstr w moim domu, ale także za ich gorliwość i zaangażowanie na rzecz Polaków mieszkających w Wiecznym Mieście.

Myśląc o Waszym święcie patronalnym, które dziś celebrujecie, łączę się z Wami duchowo w Eucharystii polecając Chrystusowi Królowi Wasze intencje i Waszą misję, oraz modlitwę o dar nowych powołań. Życzę Wam zarazem entuzjazmu w podejmowaniu nowych wyzwań i w składaniu świadectwa Waszej wierności Chrystusowi Królowi Wszechświata.

Niech towarzyszy Wam zawsze Boża łaska i wstawiennictwo Pani Jasnogórskiej, której orędownictwa przyzywamy!

Na każdą chwilę Waszego życia z serca Wam błogosławię!!!

Gerhard Ludwig Kard. Müller     

ZyczeniaKardMuller