Każdy może być Świętym! Te słowa towarzyszyły nam w Morecambe w przeżywaniu tegorocznej Uroczystości Wszystkich Świętych. Nasi najmłodsi parafianie i ich rodzice mieli okazję „przymierzyć się” do tej świętości. Pomocą była fotobudka z napisem przypominającym nam, jaki jest cel naszej ziemskiej wędrówki.

Na koniec każdej Mszy dzieci otrzymywały kolorowanki z postaciami Świętych. Dzieci mają za zadanie ozdobienie rysunków z wykorzystaniem różnych technik plastycznych. Prace będą wywieszone w naszym parafialnym kościele. Ponadto każdy miał okazję wylosowania na najbliższy rok świętego Patrona, który może stać się naszym Przewodnikiem na drodze do Nieba.

Galeria zdjęć