5 września w innych niż dotychczas okolicznościach odbyło się rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021 w Polskiej Szkole Sobotniej w Morecambe. 

Z powodu niemożliwości wynajmowania budynku dla polskich dzieci uczących się w soboty, zarówno rozpoczęcie roku szkolnego jak i cotygodniowe zajęcia mają miejsce na placu przy domu Sióstr Misjonarek. Rodzice przygotowują stoliki oraz krzesełka dla dzieci, a nauczyciele w garażu zorganizowali miejsce, gdzie można nabyć uczniowskie podręczniki. Lekcje religii prowadzi s. Małgorzata Kuziak w naszym domu.

To już trzecia sobota, kiedy zajęcia odbyły się w takich warunkach. Mamy nadzieję, że w przyszłym miesiącu dzieci polonijne w Wielkiej Brytanii będą mogły kontynuować naukę sobotnią w budynkach szkolnych. Z powodu covid 19 tylko nieliczne szkoły polskie w UK wznowiły nauczanie.

Galeria zdjęć