W dniach 7-9 marca w miejscowości Iver Heath koło Londynu, u sióstr Brygidek, odbyło się spotkanie formacyjne dla sióstr pracujących w Delegaturze Wielkiej Brytanii i Islandii. Sesję poprowadził ks. Robert Grzybowski, który przyjechał z Poletył na Podlasiu. Tematem spotkania było ubóstwo, nad którym pracujemy przez obecny rok.

Ksiądz Robert swoją pierwszą konferencję rozpoczął w ciekawy i nietypowy sposób. Mianowicie postanowił posłuchać naszych odczuć i doświadczeń związanych z problematyką ubóstwa oraz co chciałybyśmy od niego usłyszeć. Dopiero wówczas podzielił się z nami swoją wiedzą i doświadczeniem w tym zakresie.

Prowadzący rozpoczął od ukazania ubóstwa przejawiającego się jako właściwie ukierunkowana relacja: człowiek - Bóg i człowiek - człowiek. Ukazał dwa rodzaje ubóstwa. Ubóstwo odgórne, które nazwał ubóstwem bogacza, ma miejsce wtedy, gdy człowiek spogląda na innych z pozycji wyższości; oraz ubóstwo oddolne (ubogiego), gdy w relacji człowiek (ja ubogi) - człowiek (ty ubogi) ma miejsce pokora pochodząca od świadomości bycia grzesznym i posiadania ograniczeń. Jako przykład przedstawił wieżę Babel, gdzie miał miejsce brak odniesienia w relacji do Boga.

W następnych dniach ks. Robert przybliżył nam kwestię ubóstwa na przykładzie drogi uczniów do Emaus, gdzie oni w swej duchowej nędzy nie rozpoznają Jezusa. On jednak, zanim ujawnił im Kim jest, wszedł z nimi w ludzką relację, słuchając ich doświadczeń. Jezus zauważył ich nędzę, ale nie osądził. Człowiek pyszny, stając na pozycji sędziego, pochopnie ocenia innych, zaś ubogi ma umiejętność ich wysłuchania.

W drugim dniu sesji świętowałyśmy imieniny s. Beaty Krawczyńskiej, za którą ks. Robert odprawił Mszę Świętą.

W programie spotkania znalazło się miejsce na adorację Jezusa w Najświętszym Sakramencie, spowiedź oraz wieczorną rekreację, która dała nam dużo radości.

Galeria zdjęć