W dniach 9-15 lutego br. odbyła się trzecia edycja Akademii Małego Polaka. Akademia to projekt Sióstr Misjonarek Chrystusa Króla dla Polonii adresowany do dzieci w wieku 7 – 12 lat. Tym razem tematem przewodnim były słowa i życie św. Jana Pawła II z okazji jego 100. urodzin.

Dzieciom towarzyszyli w zajęciach stali bohaterowie Akademii: mała Polka – Pola, mały Polak – Poldek, ich przyjaciel orzeł Bielik, a tym razem także Dziadunio, który wspominał spotkania z polskim papieżem. Poprzez opowiadania, związane z nimi prezentacje multimedialne i piękne kolorowanki, niezmiennie przygotowywane przez s. Teresę Czyżak, uczestnicy zajęć poznawali miejsca w Polsce związane z Janem Pawłem II oraz jego słowa, które szczególnie są ważne dla polskich serc. Każdy dzień Akademii to również konkretne prace plastyczne, aktywizacje i dynamiki.

Szczególnym wydarzeniem, któremu towarzyszył podniosły nastrój, był wieczór urodzinowy Jana Pawła II. Uczestnicy założyli odświętne stroje (najczęściej w barwach narodowych lub papieskich), zaśpiewali ulubioną piosenkę Jubilata - „Barkę” oraz piosenki związane z Ojcem Świętym. Następnie odbył się turniej wiedzy o naszym Ojcu świętym, w którym walka akademickich grup o pierwsze miejsce była bardzo wyrównana. Wieczór urodzinowy zwieńczyło pełne emocji wniesienie urodzinowego tortu i oczywiście degustacja wypieku.

Celem zajęć Akademii było przybliżenie ważnej dla nas, Polaków, osoby Karola Wojtyły – św. Jana Pawła II. Zajęcia były zbudowane wokół wydarzeń z życia oraz słów papieża – Polaka. I tak kolejno:

Dzień I przybliżył rodzinne Wadowice i wspomnienie zegara z napisem „czas ucieka, wieczność czeka” oraz słowa papieża o tym, ze „tu wszystko się zaczęło”. Dzień ten był okazją do dziękczynienia za swój chrzest święty oraz do refleksji nad darem czasu, przemijania i perspektywy wieczności.

Dzień II przypomniał nam słowa „Habemus papam” i wydarzenie wyboru papieża Jana Pawła II. Dzieci z Akademii wyraziły wdzięczność Panu Bogu za papieża rodaka i jego dzieło życia, w swojej adoracji przed Najświętszym Sakramentem. Wspomnienie zamachu na papieża, jego cierpienia oraz papieskie pochylanie się z troską nad chorymi poprowadziło nas do wdzięczności za dar sakramentu namaszczenia chorych. Nasze rozważania zbiegły się również z 11 lutego – Dniem chorego.

Dzień III zatrzymał nas nad słowami wypowiedzianym przez Jana Pawła II w czasie pierwszej pielgrzymki do Ojczyzny: „niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi, tej ziemi”. Dzień ten był przypomnieniem o darach Ducha świętego i Jego przychodzeniu w sakramencie bierzmowania.

Dzień IV to wspomnienie słów Jana Pawła II, które padły na Westerplatte: „każdy z was ma jakiś wymiar zadań (…) praw i wartości, które trzeba utrzymać i obronić… ”. Naszym rozważaniom towarzyszyły słowa z Listu do Efezjan o Bożym rycerzu, którego tarczą jest wiara i który zakłada hełm zbawienia. Uczyliśmy się od świętego papieża „wymagania od siebie samego, nawet jeśliby inni od nas nie wymagali” i uświadamialiśmy sobie, że na drodze walki z grzechem wspiera i umacnia nas sakrament pokuty oraz Komunia święta.

Dzień V zajęć odbywał się pod hasłem SUBITO SANTO i był czasem wdzięczności za kanonizację Ojca świętego Jana Pawła II. Przyglądając się jego drodze powołania kapłańskiego oraz jego szacunku do świętości małżeństwa i rodziny prosiliśmy o świętość naszych rodzin oraz o rozeznanie swojej drogi życia.

Dzień VI to dzień pożegnania, uczestnictwa we mszy świętej wraz z Rodzicami oraz uroczystego zakończenia Akademii.

Warto podkreślić, ze w czasie całej Akademii były z nami RELIKWIE ŚW. JANA PAWŁA II, które na czas trwania Akademii użyczyła nam parafia polonijna z Aulnay sous Bois.

Akademia Małego Polaka została także zgłoszona do projektu z okazji 100-lecia urodzin Jana Pawła II pod nazwą „dar na 100” i naniesiona na mapie projektu: www.darna100.pl

W Akademii Małego Polaka z Janem Pawłem II wzięło udział 45 dzieci, którym opiekowało się 5 wychowawczyń (3 siostry postulantki i dwie panie) oraz siostry prowadzące zajęcia. Zajęcia warsztatowe odbywały się w dwóch grupach. Całość Akademii łączyła wspólna Eucharystia, modlitwa, spotkania liturgiczne, śpiew, a także wspólny stół, wspólna zabawa na podwórku, gry terenowe i zawody sportowe, a wieczorami tańce i zabawy.

Wszystkim serdecznie dziękujemy za piękny czas i wspólne tworzenie atmosfery Akademii Małego Polaka. Dla każdego z nas: prowadzących, wychowawców oraz uczestników, Akademia to prawdziwa PRZYGODA!

W Akademii powstał krótki film, w którym dzieci mówią o tym dlaczego Jan Paweł II jest dla nich ważny:

Akademia Młodego Polaka z Janem Pawłem II

Mamy także filmową relację z Akademii Małego Polaka z Janem Pawłem II:

Akademia Młodego Polaka po raz trzeci...

ZAPRASZAMY DO OBEJRZENIA!

Galeria zdjęć

s. Małgorzata Michna MChR