W dniach 26 -27 października 2019 roku w Domu PMK w La Ferté-sous-Jouarre pod Paryżem, gdzie posługują siostry misjonarki, odbywał się Międzynarodowy Kongres Rodzin Polonijnych, w którym wzięło udział ok. 180 osób.

Organizatorami wydarzenia byli Polska Rada Duszpasterska Europy Zachodniej (PRDEZ) i Polska Misja Katolicka we Francji. Patronat honorowy objęli bp Wiesław Lechowicz, delegat KEP ds. Duszpasterstwa Emigracji Polskiej i rektor PMK we Francji ks. Bogusław Brzyś. Obrady rozpoczęła Msza św. W Kongresie uczestniczyli Polacy z Francji, Anglii, Irlandii, Belgii, Luksemburga, Szkocji, Grecji oraz Włoch. Tematyka kongresowa skupiała się wokół zagadnień związanych z powstawaniem i funkcjonowaniem poradni dla polskich rodzin na emigracji, a także kształcenia animatorów. Odbywały się wykłady, dyskusje i warsztaty oraz modlitwa w intencji rodzin. Zajęcia były prowadzone również w sekcji młodzieżowej.

W ramach wykładów poruszono m.in. zagadnienia związane rolą, zadaniami oraz kierunkami rozwoju poradnictwa rodzinnego na rzecz wsparcia rodzin emigracyjnych. Prelegenci mówili również o ochronie praw małżeństwa i rodziny. Omawiano wskazane przez papieża Franciszka zadania poradnictwa rodzinnego w badaniu ważności zawieranych małżeństw.
Do uczestników Kongresu słowo zaproszenia do odwiedzania Domu PMK oraz korzystania z jego oferty skierowała s. Małgorzata Michna MChR.

Galeria zdjęć