W sobotę 12 października w naszym kościele w Atenach miała miejsce niecodzienna uroczystość. Nasz parafianin, pan Jacek Urban, przyjął z rąk Biskupa Aten Sebastiana Rossolatosa święcenia diakonatu stałego. Pan Jacek to przykładny mąż i ojciec czwórki dzieci, który czynnie angażuje się w życie parafii greckiej i polskiej.

Wraz z żoną prowadzi spotkania małżeńskie i młodzieżowe, służy pomocą tam, gdzie jest potrzeba, szczególnie wśród Greków, gdzie brakuje kapłanów. Na uroczystość przybyło wielu zaproszonych gości, również spoza Aten, aby modlitwą otoczyć nowego diakona i jego rodzinę oraz być świadkiem tej niecodziennej uroczystości.

Historia diakonatu stałego sięga czasów apostolskich. W Liście do Filipian (Flp 1,1) Paweł Apostoł wymienia diakona obok biskupa. Diakon pełni funkcje liturgiczne, nauczycielskie i charytatywne w Kościele i w związku z tym musi posiadać określone kwalifikacje moralne, które św. Paweł wymienia w Pierwszym Liście do Tymoteusza (1 Tym 3,1-13).

Sobór Watykański II zadecydował, że należy przywrócić diakonat stały, jako trwały stopień hierarchiczny oraz, że można go udzielać „mężom dojrzałym”, również żyjącym w stanie małżeńskim. Papież Paweł VI przywrócił w Kościele rzymskokatolickim, po tysiącu latach przerwy posługę diakonatu stałego. Uczynił to ogłaszając 18 czerwca 1967 r. mottu proprio „Sacrum diaconatus ordinem”. Diakon stały, który przyjmuje święcenia, wchodzi do stanu duchownego i jest automatycznie inkardynowany do danej diecezji, jak każdy prezbiter. Jest on przeznaczony do pomocy kapłanom i służenia całej wspólnocie Kościoła. Podczas święceń diakonatu, których udziela biskup przez nałożenie rąk na głowę kandydata, ślubuje on posłuszeństwo ordynariuszowi swojej diecezji i jego następcom. Zobowiązany jest również, tak jak inne osoby duchowne, do codziennego odmawiania modlitwy brewiarzowej.

Diakon stały może odprawiać nabożeństwa, błogosławić śluby, prowadzić pogrzeby, udzielać Komunii i głosić kazania. W odróżnieniu od kapłana nie może jednak sprawować Eucharystii, spowiadać i udzielać sakramentu namaszczenia chorych.

Galeria zdjęć