W piątek 11 października w Zespole Szkół im. Zygmunta Mineyki w Atenach gościła Agata Kornhauser-Duda. Małżonka Prezydenta RP wzięła udział w ogólnopolskiej akcji Narodowego Czytania, podczas którego tego dnia wybrana została „Dobra Pani” Elizy Orzeszkowej.

W wydarzeniu uczestniczyły dzieci i młodzież polskiej szkoły, jak również kadra pedagogiczna, do której należą siostry misjonarki: s. Katarzyna Daraż i s. Lidia Nowak.

Małżonka Prezydenta podziękowała młodym ludziom za zaangażowanie i chęć nawiązywania relacji z krajem ich pochodzenia. Podkreśliła, że kontynuacja nauki w Polsce, którą wybiera wielu młodych, pomaga im w budowaniu własnej przynależności narodowej. Pedagogom złożyła wyrazy ogromnej wdzięczności za wychowywanie podopiecznych w tradycji obu kultur: greckiej i polskiej. – Jesteście Państwo wspaniałymi ambasadorami Polski w Grecji – dodała, zwracając się do pedagogów.

Szersza relacja i zdjęcia na stronie Prezydenta RP