W dniach 28 – 30 września z oficjalną wizytą przybył do królestwa Belgii Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda wraz z małżonką. Para Prezydencka przyjechała do Królestwa Belgii, by wziąć udział w obchodach 75-lecia wyzwolenia Flandrii przez I Polską Dywizję Pancerną Generała Stanisława Maczka.

W sobotę 28 września Szkołę Polską im. Jana Pawła II w Brukseli odwiedziła Pierwsza Dama.

Wizyta w placówce, której kierownikiem jest nasza siostra Aleksandra Pietruszewska, to ogromne wyróżnienie dla społeczności szkolnej, a zarazem niezwykłe przeżycie dla uczniów i osób związanych ze szkołą. Po uroczystym powitaniu Pierwsza Dama obejrzała przedstawienie o dzieciństwie patrona szkoły, św. Jana Pawła II, przygotowane przez uczniów.

Podczas przemówienia w ciepłych słowach wyrażała się o młodych Polakach mieszkających poza granicami kraju, którzy w czasie wolnym uczęszczają do szkół polonijnych. Podkreśliła, że zdaje sobie sprawę, ile wysiłku i zaangażowania wymaga dodatkowa nauka, oraz wyraziła przekonanie, że wysiłek ten przyniesie w przyszłości niewątpliwe korzyści. Jednocześnie przyznała, że wizyty w polskich szkołach poza granicami kraju są dla niej bardzo ważne. Dodała, że głęboko wierzy w misję tych ośrodków, które – ucząc języka polskiego, historii i geografii oraz przekazując wiedzę o wielkich rodakach, o polskiej kulturze i dorobku – „są jednym z filarów budowania i podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej”. Pierwsza Dama sprawiła następnie niespodziankę najmłodszym uczniom, dołączając do ich zajęć.

Pani Agata Kornhauser-Duda spotkała się również z gronem pedagogicznym. Była bardzo zainteresowana działalnością placówki – realizowanymi projektami oraz bliską współpracą szkoły z rodzicami uczniów. – Dziękuję za pielęgnowanie i nauczanie młodego pokolenia wartości patriotycznych oraz za podtrzymywanie polskości. Tym samym wyrażają państwo troskę o przyszłe pokolenia Polaków – powiedziała, zwracając się do nauczycieli. 

Galeria zdjęć (fot. Krzysztof Sitkowski/KPRP)