W dniach 7 i 8 września odbył się w Penrhos, w Północnej Walii, Dzień Skupienia dla sióstr misjonarek pracujących w Wielkiej Brytanii. Poprowadził go ks. Robert Grzybowski, założyciel i mieszkaniec pustelni w Poletyłach na Podlasiu.

Pierwszy dzień spotkania był świętowaniem Jubileuszu życia zakonnego: 60-lecia s. Agnieszki Ciborowskiej, 40-lecia s. Marii Płóciennik, 25-lecia s. Faustyny Drewniak i s. Dominiki Kawalec. Czas ten wypełniły Nieszpory, Msza Święta, a następnie kolacja połączona z rekreacją, podczas której złożono Jubilatkom życzenia, pięknie wypowiedziane przez s. Canisię Piękniewską.

Drugi dzień był czasem wyciszenia wewnętrznego i skupienia myśli na Bogu. Dopomógł nam w tym ks. Robert, który wprowadził nas w tematykę szeroko rozumianego ubóstwa. Powinno być ono nie tylko ideałem, ale przede wszystkim drogą człowieka ubogiego, która zaprowadzi go do najwyższego Dobra – Boga. Na drodze ubóstwa ważną rolę odgrywają pragnienia i ofiara. Pragnienia ubogiego nie są możliwe do spełnienia, może je wypełnić jedynie sam Bóg. Człowiek bogaty natomiast nieustannie spełnia swoje pragnienia, które nie mogą go zaspokoić. Prowadzący ukazał Maryję jako doskonały przykład życia w wolności, która nie przywiązała się nawet do własnego Syna, ale oddała Go Bogu. Dary Boże nie oddane Bogu, mogą stać się obiektem kultu, a obiektem kultu ma być tylko Pan.

Czas skupienia wypełnił Jezus obecny w Najświętszym Sakramencie, była możliwość skorzystania z Sakramentu Pojednania oraz uczestnictwa w Drodze Krzyżowej. Centralnym punktem naszego spotkania z Bogiem była Eucharystia, w której liturgię czynnie włączyły się Siostry Misjonarki.

Galeria zdjęć