1 września 2019 r. jest historyczną datą dla naszego Zgromadzenia, tego bowiem dnia po raz pierwszy oficjalnie swoją posługę na Islandii w Reykjavíku rozpoczęły trzy siostry misjonarki: s. Bożena Błąd, s. Ludmiła Lewdorowicz i s. Adriana Kosior.

Otwarcie nowej placówki przy katedrze pw. Chrystusa Króla w stolicy kraju nastąpiło na zaproszenie bpa Dávida Tencera OFMCap, ordynariusza diecezji Reykjavík, a w pierwszych ważnych dniach tworzącej się wspólnoty towarzyszyły: M. Ewa Kaczmarek, przełożona generalna, s. Urszula Fabisiak, sekretarka, oraz s. Małgorzata Michalik, przełożona delegatury brytyjsko-islandzkiej. Podczas licznych spotkań zarówno z miejscowym duchowieństwem, osobami konsekrowanymi jak i wiernymi świeckimi z Polonii i innych narodowości siostry doświadczyły ogromnej życzliwości i otwartego przyjęcia, za które serdecznie dziękujemy.

Czytających te słowa prosimy o modlitwę za siostry i ufamy, że ich praca duszpasterska wśród Polonii i wiernych innych narodowości w ciągle młodym i rozwijającym się Kościele katolickim w Islandii przyniesie błogosławione owoce.

Galeria zdjęć