W dniach 2 i 3 czerwca 2019 r. katolicy w Islandii obchodzili 30. rocznicę pielgrzymki św. Jana Pawła II do ich kraju. W uroczystościach związanych z tym wydarzeniem miały możliwość wziąć udział M. Ewa Kaczmarek, przełożona generalna, oraz s. Urszula Fabisiak, sekretarka Zgromadzenia.

Świętowanie rozpoczęło się w katedrze w stolicy Islandii. Mszy św. przewodniczył ordynariusz miejsca, ks. bp Dávid Tencer w koncelebrze z zaproszonymi gośćmi z Polski: ks bp. Piotrem Liberą i ks. bp. Mirosławem Milewskim. Kolejnego dnia odbyła się uroczysta Msza św. w kościele św. Jana Pawła II w Ásbrú, gdzie dodatkową okazją do świętowania była 5. rocznica ustanowienia parafii pw. świętego Papieża. Do tego wydarzenia parafianie – w większości Polacy – przygotowywali się 9-miesięczną nowenną, a szczególną radością było dla nich otrzymanie w darze relikwii św. Jana Pawła II, które przekazał im bp Libera. Dodatkową radość Polakom, ale także Islandczykom sprawiła muzyka wykonywana przez kapelę góralską Watra.

Pobyt sióstr misjonarek w Islandii obfitował w wiele wydarzeń, do których należałoby zaliczyć spotkania z p. Gerardem Pokruszyńskim, ambasadorem RP w Reykjaviku, czy odwiedziny u polskich sióstr karmelitanek oraz udział w otwarciu wystawy poświęconej Karmelowi z okazji 35. rocznicy obecności polskich sióstr w kraju. M. Ewa i s. Urszula miały też okazję zobaczyć wiele wyjątkowych i zachwycających miejsc natury, w jakie obfituje ta piękna, w większości niezamieszkana wyspa.

Pobyt M. Ewy na islandzkiej wyspie przypieczętował ponadto decyzję przyjazdu sióstr naszego Zgromadzenia do Reykjaviku i podjęcia posługi wśród Polonii od września br. Wobec bardzo dużej ilości Polaków i procentowo niewielkiej ilości kapłanów czy sióstr potrzeby duchowe naszych rodaków w tym kraju są ogromne.

Galeria zdjęć

Galeria zdjęć z Ásbrú (fot. Tomasz Lenart)

Relacja z uroczystości w Telewizji TRWAM