Od 3-5 marca siostry z Gelsenkirchen, Wuppertalu, St. Augustin, Brukseli i La Ferté uczestniczyły w Sesji Formacyjnej. Miejscem spotkania był klasztor cysterski Abtei Himmerod w Grosslittgen, w diecezji Trier. Sesję prowadzili Dominikanie: O. Tomasz Gaj i O. Łukasz Kubiak z Ośrodka TABGHA w Łodzi.

Przy ich pomocy rozważaliśmy ślub czystości, a treścią wprowadzającą były fragmenty dziennika Henri J.M. Nouwena. Praca w grupach, dzielenie się doświadczeniami, wspólne posiłki i rekreacje, modlitwa, adoracja Najświętszego Sakramentu i Eucharystia łączyły nas duchowo między sobą, ze Słowem Bożym, Oblubieńcem i Kościołem. Chociaż był to dla większości sióstr nowy sposób przeżywania sesji, ukazywał inspiracje i możliwości współpracy z łaską, by do jedności z Bogiem i bliźnim prowadził wewnętrzny głos miłości.

Galeria zdjęć