W dniach od 27 grudnia 2017 do 1 stycznia 2018 roku, w Fatimie, odbyła się sesja formacyjna dla Sióstr Misjonarek delegatury włosko - węgiersko - greckiej. Sesję poprowadził ks. Jacek Hadryś, profesor Wydziału Teologicznego w Poznaniu i nasz długoletni spowiednik. Tematem sesji był ślub posłuszeństwa, którego fundamentem jest posłuszeństwo przeżywane z Chrystusem i na wzór Chrystusa.
 
Prowadzący podkreślił, że najważniejsze dla Jezusa było pełnienie woli Ojca - wewnętrzne i całkowite podporządkowanie się Ojcu i misji, którą od Niego otrzymał.
 
Prawdziwe posłuszeństwo, to całkowite zawierzenie i zaufanie Ojcu, pełnienie Jego woli, a nie tylko rezygnacja ze swojej. Do tego potrzebna jest silna wewnętrzna relacja z Jezusem,  świadomość uczestniczenia w Jego misji zbawiania świata.
 
Wielkim darem dla nas była możliwość uczestniczenia codziennie we Mszy Świętej i różańcu, sprawowanych na miejscu Objawień Matki Bożej. W przerwach pomiędzy konferencjami Siostry chętnie udawały się do Sanktuarium na adorację i modlitwę indywidualną, aby uczyć się od Maryi czynnego posłuszeństwa Bogu, które często wywraca nasze ludzkie plany. Maryja wierzyła i ufała Bogu, pomimo trudności i zagrożenia życia. Podobną drogą szło wielu świętych i błogosławionych.
 
Była też możliwość zapoznania się z historią objawień, odwiedzenia muzeum oraz domów rodzinnych pastuszków: Łucji, Franciszka i Hiacynty. Wspólnie zwiedziłyśmy Lizbonę, miejsce gdzie urodził się św. Antoni Padewski i skąd wyruszali żeglarze na podbój świata.
 
W sesji uczestniczyła również przełożona generalna M. Ewa Kaczmarek, która w tym czasie wizytowała nasze placówki we Włoszech. Była więc okazja do spotkania z Matką i rozmowy na tematy, które leżą nam na sercu. Dziękujemy Bogu i Zgromadzeniu za ten szczególny czas i ufamy, że przyniesie on dobre owoce w naszym życiu oraz ożywi i pogłębi naszą osobistą relację z Jezusem i Maryją.