W kościele parafialnym wspólnoty polskiej w Atenach odbył się XI Szkolny Konkurs kolęd i pastorałek, organizowany przez uczniów Zespołu Szkół przy Ambasadzie RP w Atenach.  W spotkaniu kolędowym wzięło udział 16 klas naszej szkoły oraz scholka dziecięca i schola młodzieżowa.
 
Na uroczysty koncert przybyła  Pani Anna Barbarzak - Ambasador  RP w Grecji, Pan Wojciech Flera - Konsul RP w Atenach, Dyrekcja Zespołu Szkół, Nauczyciele, Rodzice, a także przedstawiciele środowiska polskiego i greckiego.
 
Wspólne kolędowanie to jedna z najpiękniejszych polskich tradycji. To właśnie w słowach kolęd ludzie poprzez wieki wyrażali  wiarę oraz  otwierali szeroko serca na przyjęcie Tajemnicy Bożego Narodzenia. Koncert kolęd organizowany jest przez uczniów naszej Szkoły po to, by kontynuować piękny zwyczaj śpiewania kolęd i przypominać że: „Boże Narodzenie to święty czas, to  radosny czas”.
 
Za organizację Konkursu była odpowiedzialna s. Katarzyna Daraż przy wsparciu s. Edyty Selech i o. Krystiana Juchy.