Zarząd Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Chrystusa Króla dla Polonii Zagranicznej 2014−2020

Obecny zarząd Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Chrystusa Króla dla Polonii Zagranicznej został powołany dnia 6 maja 2014 r. decyzją VIII Kapituły Generalnej.

W jego składzie są: 

Przełożona Generalna: M. Ewa Kaczmarek MChR
Wikaria Generalna: s. Janina Koszyk MChR
Sekretarka Generalna: s. Urszula Fabisiak MChR
Ekonomka Generalna: s. Dorota Galewska MChR
Radna Generalna: s. Edyta Rychel MChR

 

 
Przełożona Generalna: M. Ewa Kaczmarek MChR
m ewa
 
15.09.1986 wstąpiła do Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Chrystusa Króla dla Polonii Zagranicznej
14.08.1994 złożyła wieczystą Profesję zakonną w Morasku
1990-1995 - studia teologiczne na KUL
1995-1999 - studia doktoranckie - Historia Kościoła
1997-2003 - Mistrzyni junioratu
9.05.2006 - obrona pracy doktorskiej
2006-2008 - Mistrzyni junioratu
2008-2014 - Wikaria Generalna
 
Wikaria Generalna: s. Janina Koszyk MChR
wikaria
 
1985 wstąpiła do Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Chrystusa Króla dla Polonii Zagranicznej
15.08.1993 złożyła wieczystą Profesję zakonną w Morasku
1988-1989 – praca w Goleniowie
1989-1992 – praca w Domu Generalnym w Morasku
1992-2014 – praca w Niemczech (Wuppertal, PMK Niederrhein, PMK Essen)
2011-2014 – delegatka Przełożonej Generalnej w delegaturze Niemiec i Belgii   
 
Sekretarka Generalna: s. Urszula Fabisiak MChR
sekretarka
 
1990-1996 – studia magisterskie – Filologia germańska i niderlandzka UW
2.11.1996 – wstąpiła do Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Chrystusa Króla dla Polonii Zagranicznej
15.08.2004 – złożyła wieczystą Profesję zakonną w Warszawie
1999-2003 – praca w Niemczech
2003-2007 – studia magisterskie – Filologia angielska KUL
2007-2014 – praca w Domu Generalnym w Morasku
2008-2010 – praca w Instytucie Duszpasterstwa Emigracyjnego
2011-2014 – Mistrzyni nowicjatu
2012-2013 – Mistrzyni junioratu
 
Ekonomka Generalna: s. Dorota Galewska MChR
ekonomka
 
8.12.1984 wstąpiła do Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Chrystusa Króla dla Polonii Zagranicznej
7.08.1993 złożyła wieczystą Profesję zakonną w Sterling Heights
1990-2002 Praca wśród Polonii amerykańskiej: Sterling Heights, Los Angeles, Oshawa, Chicago
2002-2014 - Ekonomka Generalna Zgromadzenia
2008-2013 - Studia magisterskie - Finanse i rachunkowość WSB, Poznań
 
Radna Generalna: s. Edyta Rychel MChR
radna
 
7.11.1983 wstąpiła do Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Chrystusa Króla dla Polonii Zagranicznej
13.08.1989 złożyła wieczystą Profesję zakonną w Morasku
1988-1991 – Mistrzyni postulatu
1990 – studia teologiczne ATK Warszawa
1999 – studia doktoranckie - Teologia duchowości KUL
2002-2014 – Przełożona Generalna Zgromadzenia