Cieszymy się z wydania w lipcu 2018 r. pierwszej książeczki dla dzieci opowiadającej życie naszego Założyciela, ks. Ignacego Posadzego. Książeczka, która jest jednocześnie kolorowanką z pięknymi ilustracjami przeznaczonymi do kolorowania, nosi tytuł „O księdzu Ignacym, który Polaków po świecie szukał”.

17 lutego 2018 r. minęło 120 lat od urodzin Sługi Bożego o. Ignacego Posadzego TChr. Ta szczególna rocznica stała się okazją do wdzięczności Bogu za dar życia i powołania Założyciela Sióstr Misjonarek i Współzałożyciela Księży Chrystusowców.

„Przez Tajemniczy Wschód” to wydany przez nasze Zgromadzenie audiobook, który powstał na podstawie napisanej przez Ojca Ignacego książki o tym samym tytule; czyta go Dariusz Kowalski. Sługa Boży O. Ignacy Posadzy, Założyciel Zgromadzenia Sióstr Misjonarek i Współzałożyciel Towarzystwa Chrystusowego, wyruszył na Daleki Wschód pod koniec 1936 roku.

W domu macierzystym Zgromadzenia Sióstr Misjonarek w Poznaniu mieści się Sala Pamięci Ojca Ignacego oraz Sala Zgromadzenia. W części poświęconej naszemu Założycielowi zgromadzone są pamiątki po Słudze Bożym: m. in. zdjęcia, książki, które czytał i wydał, notatki, szaty i paramenta liturgiczne, rzeczy osobiste i wiele innych ciekawych przedmiotów.