17 lutego 2018 r. minęło 120 lat od urodzin Sługi Bożego o. Ignacego Posadzego TChr. Ta szczególna rocznica stała się okazją do wdzięczności Bogu za dar życia i powołania Założyciela Sióstr Misjonarek i Współzałożyciela Księży Chrystusowców.

„Przez Tajemniczy Wschód” to wydany przez nasze Zgromadzenie audiobook, który powstał na podstawie napisanej przez Ojca Ignacego książki o tym samym tytule; czyta go Dariusz Kowalski. Sługa Boży O. Ignacy Posadzy, Założyciel Zgromadzenia Sióstr Misjonarek i Współzałożyciel Towarzystwa Chrystusowego, wyruszył na Daleki Wschód pod koniec 1936 roku.

W domu macierzystym Zgromadzenia Sióstr Misjonarek w Poznaniu mieści się Sala Pamięci Ojca Ignacego oraz Sala Zgromadzenia. W części poświęconej naszemu Założycielowi zgromadzone są pamiątki po Słudze Bożym: m. in. zdjęcia, książki, które czytał i wydał, notatki, szaty i paramenta liturgiczne, rzeczy osobiste i wiele innych ciekawych przedmiotów.

W dniach od 17 do 19 stycznia 2014 r. przeżywałyśmy w naszej wspólnocie zakonnej uroczystości związane z 30. rocznicą odejścia do Domu Ojca naszego Założyciela, Sługi Bożego Ks. Ignacego Posadzego. I tak w piątek 17 stycznia, dokładnie 30 lat po śmierci O. Ignacego uczestniczyłyśmy we Mszy Świętej o godz. 17.00 w małej kaplicy seminarium Towarzystwa Chrystusowego, miejscu, gdzie jest pochowany.