Ważniejsze daty z przebiegu procesu beatyfikacyjnego sługi Bożego o. Ignacego Posadzego:

17 stycznia 2001 - Uroczyste rozpoczęcie procesu w archikatedrze poznańskiej

12-13 stycznia 2007 - Ekshumacja i rekognicja doczesnych szczątków Sługi Bożego

20 stycznia 2007 - Translacja

6 maja 2009 - Zakończenie diecezjalnego etapu procesu beatyfikacyjnego

19 czerwca 2009 - Złożenie dokumentacji w Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych w Rzymie

3 września 2009 - Dekret Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych, zezwalający na otwarcie procesu na etapie rzymskim

7 lipca 2011 - Dekret Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych o ważności akt dochodzenia diecezjalnego

20 czerwca 2018 - Zakończenie prac i złożenie w Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych Positio Sługi Bożego o. Ignacego Posadzego.