27 marca 2020 r. została opublikowana w języku mmigowym Droga Krzyżowa na podstawie słów o. Ignacego Posadzego TChr. Nabożeństwo dla osób niesłyszących zostało zrealizowane przez uczniów I Liceum Ogólnokształcącego w Tarnowie we współpracy z Duszpasterstwem Niesłyszących w Diecezji Tarnowskiej. Po zakończeniu Drogi Krzyżowej nagranie zawiera również krótką informację o Słudze Bożym.

Film jest dostępny na Facebooku Duszpasterstwa Niesłyszących.