17 II 1898 - urodził się w Szadłowicach koło Inowrocławia. Syn Jakuba i Katarzyny z Pawlaków
 
1904-1908 - uczęszcza do szkoły elementarnej w Szadłowicach 
 
1905 - bierze udział w strajku dzieci szkolnych 
 
1908 - podejmuje naukę w gimnazjum w Inowrocławiu
 
II 1917 - uzyskuje świadectwo dojrzałości 
 
III 1917 - wstępuje do Arcybiskupiego Seminarium Duchownego w Poznaniu 
 
III 1917-XI 1918 - przebywa na studiach teologicznych w Münster i Fuldzie 
 
19 II 1921 - otrzymuje święcenia kapłańskie z rąk ks. bpa W. Kloskego w Gnieźnie 
 
1 III 1921 - zostaje skierowany do pracy duszpasterskiej w Farze Poznańskiej 
 
VII 1923 - odwiedza ośrodki polonijne w Saksonii i Bawarii 
 
II 1924 - otrzymuje nominację na prefekta Seminarium Nauczycielskiego w Poznaniu 
 
VII 1924 - pracuje wśród Polaków w Hesji 
 
VII 1925 - uczestniczy w pielgrzymce do Rzymu 
 
VIII 1926 - z ramienia Urzędu Emigracyjnego wizytuje ośrodki polonijne w Danii 
 
VII 1928 - pracuje wśród Polaków w Rumunii 
 
V-IX 1929 - z polecenia ks. Augusta Kard. Hlonda, Prymasa Polski, przeprowadza wizytację ośrodków polonijnych w Brazylii, Argentynie i Urugwaju 
 
V 1930 - uczestniczy w Międzynarodowym Kongresie Eucharystycznym w Kartaginie 
 
VI 1930-VI 1931 - z polecenia ks. kard. Augusta  Hlonda, Prymasa Polski, przeprowadza ponowną wizytację polskich ośrodków emigracyjnych w Brazylii, Argentynie, Urugwaju i Paragwaju
 
22 VIII 1931 - ks. kard. August  Hlond, Prymas Polski, proponuje współpracę przy zakładaniu nowego zgromadzenia zakonnego dla duszpasterstwa emigracyjnego 
 
XII 1931-II 1932 - zwiedza wzorcowe ośrodki zakonne w Niemczech i Włoszech 
 
22 VIII 1932 - otrzymuje błogosławieństwo ks. kard. Augusta Hlonda, Założyciela Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej, na rozpoczęcie nowego dzieła w Potulicach 
 
23 VIII 1932 - przybywa do Potulic - początek istnienia Towarzystwa Chrystusowego 
 
15 X 1932 - rozpoczyna nowicjat wraz z innymi nowicjuszami 
 
16 X 1933 - składa pierwsze śluby zakonne na ręce Założyciela ks. kard. Augusta  Hlonda, - zostaje mianowany Przełożonym Naczelnym Towarzystwa Chrystusowego w Potulicach 
 
25 III 1935 - składa śluby wieczyste na ręce Założyciela kard. A. Hlonda 
 
XII 1936 - bierze udział w Międzynarodowym Kongresie Eucharystycznym w Manili na Filipinach 
 
31 X 1937 - otwiera Dom Studiów Towarzystwa Chrystusowego w Poznaniu 
 
III 1938 - uczestniczy w Kongresie Polaków w Berlinie 
 
V 1938 - bierze udział w Międzynarodowym Kongresie Eucharystycznym w Budapeszcie 
 
20 XI 1938 - wizytuje placówkę Towarzystwa w Estonii 
 
VI 1939 - uczestniczy w Kongresie Polaków w Nykobiny (Dania) 
 
VII 1939 - odwiedza polskie ośrodki duszpasterskie we Francji 
 
IX 1939 - jako Przełożony Naczelny zarządza ewakuację Domu Macierzystego w Potulicach 
 
IV 1940-1945 - przebywa w Generalnym Gubernatorstwie skąd kieruje życiem Towarzystwa, wizytuje większe skupiska chrystusowców studiujących prywatnie teologię, organizuje dla nich dni skupienia, rekolekcje, zajmuje się pracą duszpasterską i rekolekcyjną. Inspiruje udział Chrystusowców w organizowaniu duszpasterstwa dla wyjeżdżających na przymusowe roboty do Rzeszy oraz tam przebywających Polaków. 
 
26 V 1945 - przyjeżdża do Poznania 
 
21 VIII 1945 - Kardynał Założyciel powołuje Tymczasową Radę Naczelną i powtórnie mianuje ks. Ignacy Posadzy Przełożonym Naczelnym 
 
IX 1946 - otwiera Niższe Seminarium Towarzystwa Chrystusowego w Poznaniu 
 
21 X 1948 - jest obecny w ostatnich chwilach życia Założyciela ks. kard. Augusta Hlonda 
 
IX 1949 - przenosi Niższe Seminarium Towarzystwa Chrystusowego z Poznania do Ziębic 
 
X 1949 - otwiera Wyższe Seminarium Duchowne Towarzystwa Chrystusowego w Poznaniu 
 
1951 - zwołuje I Kapitułę Generalną, na której zostaje wybrany przełożonym generalnym. Kapituła Generalna nadaje mu tytuł Wspłzałożyciela Towarzystwa Chrystusowego. 
 
1957 - II Kapituła Generalna wybiera ponownie ks. Posadzego przełożonym generalnym 
 
1957 - wizytuje ośrodki polonijne we Francji, Niemczech i Włoszech 
 
1958 - zakłada Zgromadzenie Sióstr Misjonarek Chrystusa Króla 
 
1963 - III Kapituła Generalna wybiera ponownie ks. Posadzego przełożonym generalnym. Do tej pory wysłał 42 księży do pracy wśród emigrantów polskich 
 
1964 - zostaje członkiem Komisji Episkopatu ds. duszpasterstwa polonijnego 
 
1968 - rezygnuje z funkcji przełożonego generalnego Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej 
 
17 I 1984 - umiera w Puszczykowie koło Poznania