W domu macierzystym Zgromadzenia Sióstr Misjonarek w Poznaniu mieści się Sala Pamięci Ojca Ignacego oraz Sala Zgromadzenia. W części poświęconej naszemu Założycielowi zgromadzone są pamiątki po Słudze Bożym: m. in. zdjęcia, książki, które czytał i wydał, notatki, szaty i paramenta liturgiczne, rzeczy osobiste i wiele innych ciekawych przedmiotów.

Sala Zgromadzenia natomiast zawiera przede wszystkim pamiątki z krajów, gdzie pracują nasze Siostry, a także cenne fotografie przypominające początki istnienia naszej Wspólnoty. Serdecznie zapraszamy!

Galeria zdjęć