17 lutego 2018 r. minęło 120 lat od urodzin Sługi Bożego o. Ignacego Posadzego TChr. Ta szczególna rocznica stała się okazją do wdzięczności Bogu za dar życia i powołania Założyciela Sióstr Misjonarek i Współzałożyciela Księży Chrystusowców.
 
Na zaproszenie proboszcza parafii św. Bartłomieja w Szadłowicach, ks. Ireneusza Oliwkowskiego, delegacja sióstr z M. Ewą Kaczmarek MChR udała się do miejsca urodzin Ojca, by tam wspólnie z parafianami i krewnymi Sługi Bożego wziąć udział we Mszy Świętej. Towarzystwo Chrystusowe reprezentował ks. Bogusław Kozioł TChr, postulator w procesie beatyfikacyjnym o. Ignacego, wraz z dwoma diakonami. Ks. Bogusław przewodniczył również Eucharystii, podczas której wygłosił kazanie. Przedstawił w nim aktualny stan procesu beatyfikacyjnego, a także uwypuklił osobę Sługi Bożego, jego powołanie do bycia chrześcijaninem, do życia kapłańskiego i zakonnego, które może dla wszystkich wiernych być wzorem w wiernym odkrywaniu i wypełnianiu własnego powołania w życiu. „Był człowiekiem wielkiej wiary. Widać to na każdym etapie jego życia. Był młodym księdzem o słabym zdrowiu, a stawiano przed nim wielkie zadania, jak choćby założenie nowego zgromadzenia zakonnego. Jeszcze w seminarium lekarz mówił mu, by prosił biskupa o jakąś spokojną parafię, bo mu długiego życia nie wróży. Przeżył 86 lat” – mówił ks. Bogusław. 
 
Tuż przed Mszą Świętą prof. Edmund Mikołajczak w krótkiej prelekcji przybliżył zebranym okres nauki młodego Ignacego Posadzego w ówczesnym Królewskim Gimnazjum w Inowrocławiu – dzisiejszym Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Kasprowicza. Lata 1908-1917, które przyszły kapłan spędził na nauce w tej szkole, były ze względu na ówczesny mocno nasycony pruskim patriotyzmem program nauczania, czasem wytężonej pracy, wytrwałości i solidności. 
 
Tradycyjnie siostry nawiedziły również szadłowicki cmentarz, gdzie spoczywają rodzice i rodzeństwo Sługi Bożego, by tam w modlitwie polecać ich Miłosiernemu Bogu.