3 listopada 2008 r. w Gelsenkirchen, wspólnota Sióstr Misjonarek Chrystusa Króla dla Polonii Zagranicznej pracująca wśród Polonii Niemieckiej, rozpoczęła świętowanie Roku Jubileuszowego Zgromadzenia.
Uroczystość została połączona z Dniem Skupienia, któremu przewodniczył o. Andrzej.
 
Siostry zgromadzone na wspólnej modlitwie, dziękowały Bogu za dar pięćdziesięciu lat Zgromadzenia, za jego Założyciela i za wszystkich, dzięki którym dzieło to przetrwało i prężnie się rozwinęło.