Dnia 20 września 2008, Siostry Misjonarki Chrystusa Króla dla Polonii Zagranicznej pracujące w Brazylii spotkały się w Alto Paraguacu, gdzie od 20 lat pracują przy parafii Świętego Stanisława, by wspólnie uczestniczyć w jubileuszowych uroczystościach Zgromadzenia. Świętowanie rozpoczęły Nieszporami i odczytaniem Listu Przełożonej Generalnej, ogłaszającym otwarcie Roku Jubileuszowego.
 
Następnego dnia wraz z tradycyjnym parafialnym odpustem Kapliczek Matki Bożej Trzykroć Przedziwnej (Mae Admiravel), łącząc sie z całą rodziną zakonną, przeżyły otwarcie Roku Jubileuszowego 50 lat istnienia Zgromadzenia, 20-lecie pobytu sióstr w Brazylii i w tej właśnie parafii, gdzie trzy pionierki: s. Stanisława Bednarz, s. Joanna Piela i s. Ewa Szpargała stawiały pierwsze kroki misyjnej działalności na Ziemi Krzyża Południa, a także srebrny jubileusz życia zakonnego s. Małgorzaty Brodowiak. 
 
Mszy Świętej przewodniczył Biskup diecezji Joinville, Dom Irineu Roque Scherer, współkoncelebransami byli: Ks. Prowincjał Towarzystwa Chrystusowego – ks. Zbigniew Minta, ks. Dirceu Rudnik z Diecezji Sao Jose dos Pinhais i ks. Erico Schelbauer, proboszcz  parafii w Alto Paraguaçu.
 
Siostry przeżyły  uroczystości w duchu wdzięczności Bogu za Zgromadzenie,  za jego misję i wszelkie otrzymane laski, a także jako pochylenie się nad treściami listu: Jubileusz, czyli „rok łaski od Pana” - jako wprowadzenie do Nowenny Jubileuszowej.